Brukare...

... och brukaråd.
.
Vi har ett brukarråd i Halland... det består av några föreningar som jobbar nära brukarna och är tänkt att föra brukarnas talan till olika myndigheter som arbetar med att hjälpa brukare att få den bästa tänkbara vården... jag tycker att det funkar... sådär... brukarrådet är ju ingen förening utan ett forum för våra föreningar... och visst har våra brukarrevisioner varit uppskattade och användbara... men... det jag tyvärr konstaterar är att de beslutfattande organen använder sig mer av själva brukarrådet än våra föreningar... vilket enligt mig i praktiken innebär att steget från beslutsfattarna och brukarna blir... längre.
.
Utan brukare inga föreningar... utan föreningar inget brukarråd.
.
 
 

Kommentera inlägget här :