Samarbete...

... är överlägset.
.
Att motstånd föder motstånd är för mig en sanning... att istället för att se till skillnader söka likheter i våra olika åsikter är för mig mycket mer effektivt för att komma till målet... det finns så många olika vägar att gå och vad är det som säger att just min väg är den rätta... vi kan stå och käbbla med varandra om ditten och datten men dessa strider kommer sällan att leda oss någonstans... istället för att bygga skyttegravar och envist hävda våran åsikt så kan vi kanske istället se vad vi har gemensamt... acceptera våra olikheter och omfamna mångfalden... för samarbete är överlägset... om vi vill komma någonstans.
.
Jag säger inte att vi alla ska tycka likadant... jag säger bara att det finns många olika vägar att gå.
 

Kommentera inlägget här :